Fryske Ambities

Fryslân is volop in beweging. Op het gebied van infrastructuur, onderwijs en innovatie. Maar ook duurzame energie, sport en cultuur. Dat doen we door oog te hebben voor onze tradities. En volop te innoveren. Dat is Fryslân ten voeten uit. U leest er alles over in deze app Fryske Ambities. Met informatie speciaal voor volksvertegenwoordigers en de ondersteuners.

Do you want to build an app?

Start Bouwen