Pal voor u, palliatieve zorg

Medical

Ongeneeslijk ziek, hoe ga je daarmee om? Wat is palliatieve zorg en waar wordt palliatieve zorg gegeven? Wat kost dat? De Pal voor u-app bevat uitgebreide informatie over de mogelijkheden omtrent palliatieve zorg. Ook is er aandacht voor allerlei aspecten rondom het levenseinde.

Do you want to build an app?

Start Bouwen