AppMachine: bij de apps gaat het gebeuren

Mobiel Nieuws Fleur 16 dec 2012

Afgelopen maand brachten drie marktonderzoekers rapporten uit met daarin conclusies die duidelijk maken waar het voor de apps op de smartphones heen gaat. Nielsen rapporteert over het gebruik van sociale media, IDC ziet meer bestedingen vloeien naar mobiele apparaten en het kwartaalrapport van comScore brengt het mobiele gebruik in kaart.

Meer internet, meer mobiel

Behalve over sociale media staan er in het Social Media Report 2012 van Nielsen nog veel meer cijfers, over onder andere waarmee mensen het internet  benaderen, en welke trends er zichtbaar zijn. Daaruit blijkt dat het internetgebruik nog altijd toeneemt. Nielsen ziet voor de VS een toename tussen juli 2011 en juli 2012 van 21 procent. Het gebruik van mobiele apps neemt fors toe; met maar liefst 120 procent in de genoemde periode. Nielsen wijt dat aan een sterke stijging van het aantal smartphones en de explosieve groei van het aantal beschikbare apps. Van alle tijd die er online wordt doorgebracht, is social media het meest populair; 20 procent van de tijd wordt hier aan besteed op pc’s, en bij mobiel ligt dat nog hoger op 30 procent, waarbij Facebook verreweg marktleider is.

(Afbeelding hierboven, bron: Nielsen, http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/)

Meer uitgaven aan it, groei voor apps

De cijfers van Nielsen worden gestaafd door die van IDC en die van comScore, die in dezelfde periode het daglicht zagen. IDC voorspelt dat er volgend jaar wereldwijd 5,7 procent meer aan it wordt uitgegeven, en volgens IDC gaat meer dan de helft daarvan naar de verkoop van mobiele apparaten als smartphones, tablets en e-readers. IDC voorspelt voor 2015 dat Amerikanen meer met mobiele apparaten het internet benaderen dan via pc’s, en in 2016 zijn er 225 miljoen gebruikers met een pc en 265 miljoen met een mobiel apparaat.

ComScore komt na een brede enquête tot de conclusie dat van iedereen in de VS met een mobiele telefoon (dus ook degenen zonder een smartphone), ongeveer de helft het internet benadert via een browser en een app. De grootste groei is bij de apps te zien; gebruikte in het tweede kwartaal van 2012 nog 52,6 procent een app, in het derde kwartaal was dat al 54,5 procent.

(bron: comScore, http://appmc.hn/TOFY6z)

Conclusie

Alle pijlen wijzen in dezelfde richting: het gebruik van mobiele apparaten neemt een vlucht, en zal voor wat betreft het internetgebruik binnen enkele jaren het gebruik van pc’s zefs overtreffen. Van alle technieken die worden gebruikt om het internet te benaderen, groeit het gebruik van een app het snelst. Het ligt in de lijn van verwachting dat de app in de toekomst de functie van die van website zal vervangen, of tenminste zal aanvullen. AppMachine helpt binnenkort aan die toekomstverwachting mee met een platform dat het mogelijk maakt om snel heel erg mooie apps te maken.

Bouw je eigen app

Betalen? Dat hoeft pas als je publiceert in de stores

Probeer nu gratis